News Flash - Archief

Jaarlijkse algemene vergadering

25 februari 2015 om 14 uur – Plaats : firma EDIALUX  RIJKSWEG  28  2880  BORNEM
Lees verder »

Overname binnen de groep Q-GUARD

De groep waartoe Q-GUARD behoort, heeft per 1 september de afdeling "Vekmo Voeding" binnen de nv Vekmo overgenomen van ADMB. De vzw VEKMO CNC komt ook onder het certificatieluik...
Lees verder »

Managementwissel bij ANTICIMEX

BePMA werd geïnformeerd omtrent de wissel van management. Marc Boeykens zal het bedrijf eind september verlaten om aan de slag te gaan bij EUROCLEAN Brussel.
Lees verder »

Belgian Pest Management Association: nieuwe naam & statutenwijziging van onze beroepsvereniging

Op woensdag 23 mei 2012 werd een speciale algemene vergadering bijeengeroepen met het doel de naam van onze beroepsvereniging te wijzigen van Belgian Pest Control naar Belgian Pest Management...
Lees verder »

BePMA Refresh Courses

Onder impuls van de voorzitter Wim Van Gierdegom werd in 2012 een start gegeven aan een permanente opleiding in de schoot van onze beroepsvereniging.
Het is de bedoeling om jaarlij...
Lees verder »

Supported by

Copyright © 2017 Belgian Pest Management Association - Beroepsvereniging. Alle rechten voorbehouden.