Viering van de 50ste verjaardag van BePMA

Tijdens het 50 jarig bestaan van onze beroepsvereniging heeft de Pest Control sector een grote evolutie ondergaan, doch het aspect veiligheid en gezondheid stonden voor ons steeds voorop.

De beroepsvereniging werd op 1 juli 1966 door 5 bedrijven opgericht onder de naam “Union Professionnelle Belge des Entrepreneurs de Désinfection”. Bij deze initiële oprichting was er enkel sprake van “Entrepreneurs de Désinfection” niettegenstaande deze ondernemers ook al insecten- en knaagdierenverdelging als activiteit hadden.
Bij de eerste wijziging van de statuten op 28 december 1974, werd de nieuwe benaming “Belgian Pest Control” (BPC) gekozen, en zo werden we de Belgische Beroepsvereniging van Ontsmettings-, Insectenverdelgings- en Ontrattingsaannemers.
Aangezien de grote diversiteit en de evolutie van het activiteitenspectrum, werd tijdens een tweede statuutwijziging op 18 december 2012 de benaming van de beroepsvereniging aangepast naar “Belgian Pest Management Association” afgekort BePMA.
Men heeft het dus niet meer over insecten- en rattenverdelging, maar wel over ongedierteof plaagbeheersing. Activiteiten zoals faunabeheer, waste disposal, houtworm- en zwambestrijding, consulting, risk assessment en vogelwering maken nu deel uit van onze beroepssector.
Onze beroepsvereniging is geen enkele uitdaging noch aanpassingen door de wetgeving uit de weg gegaan. Van de vroegere “milieubelastende activiteiten” door het regelmatig gebruik van biociden zijn we geëvolueerd naar milieubeschermers door het voorkomen van overlast plaagdieren en dit door het toepassen van het “Integrated Pest Management” waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot het strikt minimum of zelfs tot nul kan worden herleid.

We hebben tot op heden heel wat belangrijke activiteiten verwezenlijkt. Zo was “Belgian Pest Control” in 1974 één van de 5 stichtende leden van de Europese beroepsvereniging CEPA, de “Confederation of European Pest Management Associations” die op Europees niveau, 25 nationale en regionale beroepsverenigingen met een omzet van meer dan €3.000 miljoen door meer dan 10.000 bedrijven en meer dan 40.000 werknemers, vertegenwoordigt.

In hetzelfde jaar werden ook de eerste stappen ondernomen om een kwaliteitslabel op te stellen alsook een gedragscode dat ieder lid moest onderschrijven. Een type lastenboek voor de rattenverdelging van steden en gemeenten moest bijdragen aan de servicekwaliteit van onze sector.

Om het professionalisme en de beroepskennis in onze sector te optimaliseren, werd in mei 1989 onder impuls van de “Belgian Pest Control” het opleidingscentrum “Pest Control Training Association” vzw-asbl (PCTA vzw-asbl) opgericht, en opleidingen, specifiek voor de Pest Control sector, werden georganiseerd.

Onder impuls van PCTA en de heer DE WINNE Erny was BPC van 1996 tot 2000 actief betrokken bij het Europese “Leonardo Da Vinci” project . Dit project had tot doel de kwaliteit en innovatie in de beroepsopleidingsstelsels van de lidstaten van de Europese Gemeenschap te stimuleren. Het project, met 11 Europese partners, ontwikkelde een Europese opleidingsmethodiek voor ongediertebestrijders met noodzakelijke didactische hulpmiddelen hiervoor en is de voorloper van het huidige CEN project van CEPA.

In 1994 realiseerden we een “Belgian Pest Control Magazine”, een semestrieel vakblad voor ontsmetting, insectenverdelging en knaagdierenbestrijding. Het tijdschrift was de spreekbuis van onze beroepsvereniging, en had als doel de belangen en de beroepsernst van de Belgische ongediertebestrijdingssector te verdedigen. Het werd gratis gestuurd naar brandweerdiensten, gemeentebesturen, sociale huisvestingsmaatschappijen, immobiliënkantoren, OCMW, PCO, rusthuizen, ziekenhuizen en publieke zwembaden. In december 1998 verscheen spijtig genoeg het laatste nummer ten gevolge van digitale media.

Vandaag bestaat BePMA uit 27 leden die het beroep uitoefenen van ongediertebeheersing, bestrijding van plaagdieren, toeleverancier technische uitrusting en bestrijdingsmiddelen, voedselveiligheid consultant, opleiding en vorming in de Pest Management sector, consultant in de Pest Management sector, en alle beroepsbezigheden die hieraan zijn gerelateerd.

Een belangrijk hulpmiddel dat binnen onze vereniging onlangs werd opgestart, is de BePMAPP applicatie. Doel van deze BePMAPP is het in kaart brengen van de aanwezigheid van zwarte rat en bedwantsen op het Belgisch grondgebied en het opstellen van een risicoanalyse. De privacy bij het gebruik van deze applicatie wordt gewaarborgd, zodat alleen het deelnemende bedrijf weet wie, wat en waar er gerapporteerd werd over bedwantsen en zwarte rat. BePMA stond ook in voor de opleiding in België van de pest management auditoren voor de evaluatie van onze bedrijven in het kader van de Europese Standaard (EN) voor de pest management industrie in samenwerking met het Europees standaard instituut (CEN). In het kader van deze CEPA certified ® status organiseerden we een studiedag in samenwerking met: De federale overheid met betrekking tot de wetgeving betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden, de VMM in verband met het gebruik van biociden buiten gebouwen, en CEPA over CEPA certified ®.

 

Supported by

Copyright © 2017 Belgian Pest Management Association - Beroepsvereniging. Alle rechten voorbehouden.